0532 799 59 42
0262 333 00 88
İLETİŞİM
PETEK TEMİZLİĞİ
KOMBİ BAKIMININ FAYDALARI
YARARLI BİLGİLER
İZGAZ ACİL 187
FATURALARINIZI DÜŞÜRÜN
KALİSTO KOMBİ KART
DOĞALGAZ FİYATLARI
DEMİRDÖKÜM KOMBİ SERVİSİ
KLİMA SERVİSİ

Merkezi sistem- kazan dairesi- brülör

Farkom Mühendislik 

02623330088

05327995942

MERKEZİ ISITMA NEDİR

 -Merkezi sistem brülör Bir ısı santralinde hazırlanan sıcak akışkanın istenilen ortama taşınması ile bu ortamların ısıtılması yöntemine "merkezi ısıtma" denmektedir.

-Romalılardan bu yana gelmekte olan bir tekniktir.

-Eski dönemlerde bir ocakta yakılan yakacaktan elde edilen sıcak duman gazları, döşeme altındaki veya duvarlar içindeki kanallardan geçirilerek, salonların ve özellikle halka açık banyoların ısıtılmasında kullanılmıştır.

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ

Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri

-Bir sıcak su sistemi genel olarak sıcak su kazanı, su taşıyıcı borular, ısıtıcı elemanlar, sirkülasyon  pompası, genleşme kabı, otomatik kontrol cihazları ve çeşitli donatım ve ara parçalarından oluşur.

-Isıtıcı akışkan olarak sıcaklığı 110°C değerinin altında bulunan sıcak su kullanılır. Sıcak su sistemlerinin buyuk çoğunluğu atmosfere acıktır ve su sıcaklığı 90°C değerini aşmaz.

-Sıcak su kazanında üretilen sıcak su borularla ısıtılacak hacimlere yerleştirilmiş Radyator, konvektor, sıcak hava apareyi gibi ısıtıcı elemanlara taşınır. Burada soğuyarak ısısını oda hacmine bırakan sıcak su, kazana geri döner.

-Sıcak sulu sistemler ceşitli kriterlere göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

.             a. Dolaşım şekline göre; doğal dolaşımlı, pompalı

.             b. Uygulama      büyüklüğüne göre; kat kaloriferi, merkezi blok ısıtması, bölgesel ısıtma.

.             c. Genleşme kabına göre; açık veya kapalı genleşme kaplı.

.             d. Boru tesisatına göre; tek borulu, cift borulu

.             e. Dağıtım ve toplama bicimine göre; alttan dağıtma ve toplama, üstten dağıtma alttan toplama,üstten dağıtım üstten toplama,döşemeden ısıtma gibi

- Alttan Dağıtım Alttan Toplama Sistem

- Üstten Dağıtım Alttan Toplama Sistemi

- Klasik Sistem Alttan Dağıtım Alttan Toplama Sistemi


KAZAN DAİRESİ YER SEÇİMİ VE TASARIMI

şartnBayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri - Makina Tesisatı - Genel Teknik amesi'ne göre ısı santrallerinin meskûn hacimlerin altına yerleştirilebilecek 0,5 bar'dan yüksek basınçlı buhar ve kızgın su kazanlarında aranan şart,

S u Hacmi (m3) x İşletme Basıncı (bar) ? 10 şeklindedir. Bu şartı sağlayamayan güçteki kazanlar için üzerinde kat bulunmayan ayrı bir kazan dairesi yapılması zorunluluğu vardır.

-Belediyelerin Ruhsat Denetim Müdürlüğü kurallarına göre kazanlar işletme basıncı ve su hacimlerine bağlı olarak üç sınıfa ayrılırlar.

.             I. sınıf kazanlar V(T-100)?200

.             II. sınıf kazanlar                50 < V(T-100) < 200

.             III. sınıf kazanlar V (T-100) ? 50

Burada;

V: Kazan su hacmi (m3)

T: İşletme basıncına tekabül eden doymuş buhar sıcaklığı (°C) anlamlarındadır.

I. Sınıf Kazanlar

Kazan dairesi üzerinde kat yapılmaz. Kazan daireleri mesken ve genel kullanım binasına en az 20 m mesafede olacaktır. 20 m'den yakın yapılması gereken yerlerde koruma duvarı yapılacaktır.

II. Sınıf Kazanlar

Meskene ve genel kullanım binalarına en az 10 m uzakta yapılacak veya 45 cm kalınlığında bir duvarla ayrılmak kaydı ile meskün binalar içinde kullanılabilir.

III. Sınıf Kazanlar

Mesken sayılan her türlü bina içine konulabilir.


KAZAN DAİRELERİ


-Bir kazan dairesinde aşağıdaki elemanların yer alması gerekir.

1.            Kurulacak kazanlar

2.            Yakıt deposu ve sistemleri

3.            Bacalar ve duman kanalları

4.            Tesisat elemanları (pompalar, kollektörler, vanalar, ana dağıtım ve toplama boruları, emniyet boruları, genleşme tankları,

5.            Bina ile ilgili diğer ekipmanlar (boyler, eşanjör, hidroforlar,vb)

6.            Atık su giderleri (kanal,pis su çukuru vb)

7.            Kazan bakıcı odası

Bodrum kat yerleşimlerinde kazan dairesi genellikle binanın orta kısımlarında olacak şekilde yerleşim yapılması hem bacanın uygun bir yere yerleşimine, hem de yatay dağıtım borularının kısa ve dengeli dağıtım yapmasına olanak sağlar.

Aynı zamanda yakıtın girişi ve katı yakıt kullanılacak ise depolanması ve külün dışarı atılması daha kolay olabilir.

Bu özelliklerle birlikte alttan dağıtım ve alttan toplama şeklinde verimli tesisat tasarımı yapımına olanak sağlar.


Kazan dairelerinin çatıda tesis edilmesi durumunda bacanın çatıda tesis edilmesi ve özellikle doğalgazlı kazanlar için tehlike sınıfını düşürmesi de avantajlı gözükmekle birlikte ısıtılan akışkanın üstten aşağı doğru sevki (üstten dağıtım üstten toplama) zorlaşmaktadır.

-Üstten dağıtım üstten toplama sistemleri ısıtma tesisatında en elverişsiz sistemdir.

-Verimli çalıştırabilmek için kazan dairesinde ve en altta sirkülasyon pompaları konulması gerekir.


KAZAN DAİRESİ SEÇİMİ VE TASARIMI

-Kazan dairesi için minimum hacim 8 m3 olmalıdır. Endüstriyel kazan dairelerinin bu ölçülerin çok üzerinde boyut gerektireceğinden bilinmekle birlikte, yazılı bir kural olduğu için burada zikredilmiştir.

-Kazanların ve diğer büyük cihazların yerleştirilmesi ve bakımı için yeter büyüklükte alan bırakılmakla beraber mümkün olan en küçük hacim kullanılmalıdır. Maksimum kazan dairesi hacmi kazan gücünün her 293 kW (252000 kcal/h)'lik kısmı için 21 m3'tür.

-Mimari proje aşamasında aşağıda belirtilen eleman durumlarına göre uygun büyüklükte bir alan ayrılmalıdır.

-Kazan dairesinin yeri olarak binalarda genellikle bodrum kat seçilir.

-Ancak son yıllarda yüksek verimli ve daha küçük boyutlu kazanların üretilmesiyle sıvı ve gaz yakıtlı kazanlar binaların çatısında da kurulabilmektedir.


 

KAZAN DAİRESİ HAVALANDIRMASI

-Isıtma merkezinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost havasının

atılabilmesi için gerekli havalandırmanın sağlanması gerekir.

-Kazan dairesinin dış duvarı olması veya ısı merkezinin ayrı bir binada bulunması halinde, kazan dairesi taban alanının 1/12 'si kadar dış duvarlara pencere konulmalıdır.

-Havalandırmalar doğal veya cebri olarak yapılabilir.

-Temiz hava giriş bacası ağzının zemin düzeyinde, pis hava tama bacası ağzının ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır.

-Isıtma merkezinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sağlanması ve egzost havasının

atılabilmesi için gerekli havalandırmanın sağlanması gerekir.

-Kazan dairesinin dış duvarı olması veya ısı merkezinin ayrı bir binada bulunması halinde, kazan dairesi taban alanının 1/12 'si kadar dış duvarlara pencere konulmalıdır.

- Havalandırmalar doğal veya cebri olarak yapılabilir.

- Temiz hava giriş bacası ağzının zemin düzeyinde, pis hava tama bacası ağzının ise tavan düzeyinde olması sağlanmalıdır.

-Kazan dairelerinin alt ve üst havalandırılması zorunludur.

-Alt havalandırma, yanma için gerekli taze havanın temini,üst havalandırma ise kazan dairesine sızması muhtemel doğal gaz veya atık gazlarının tahliyesi için gereklidir.

-Havalandırma debisi hesabı, kazan dairesi sıcaklığının kış sezonunda 32 °C değerini aşmaması esasına göre yapılmalıdır.

Eğer tesis yaz sezonunda da maksimum kapasiteye yakın değerlerde çalıştırılıyorsa ilave havalandırma gereklidir.

-Havalandırma menfezler vasıtasıyla yapılabildiği gibi, bir fan vasıtasıyla cebri olarak da yapılabilir.


BRÜLÖRLER

 

-Kazanlarda kullanılacak olan brülörler kapasite ve kazan tipine ve kullanılacak yakıta bağlı olarak doğru seçilmelidir.

-Merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılacak sıvı veya gaz yakıtlı cebri üflemeli brülörlü yakma sistemlerinde;

a) Sıvı yakıtlı cebri üflemeli brülörler kullanılması halinde;

1) 100 kW'a kadar ısıtma sistemi kapasitesine sahip

sistemlerde tek kademeli ancak hava emiş damperi servo motor kontrollü, iki kademeli veya oransal kontrollü,

2) 100 kW-1200 kW ısıtma sistemi kapasitesine sahip

sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü, 1200 kW ve üstü kapasiteye sahip sistemlerde sadece oransal kontrollü,

3) 3000 kW üstü sistemlerde baca gazı oksijen kontrol sistemine sahip brülörler kullanılır.

Gaz yakıtlı cebri üflemeli brülörler kullanılması halinde;

1) 100 kW'a kadar ısıtma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde tek kademeli ancak hava emiş damperi servo motor kontrollü, iki kademeli veya oransal kontrollü,

2) 100 kW-600 kW ısıtma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü 600 kW ve üstü kapasiteye sahip sistemlerde sadece oransal kontrollü,

3)  3000 kW üstü sistemlerde baca gazı oksijen kontrol sistemine sahip brülörler kullanılır.

4) 500 kW ve üstü ısıtma kazanlarında, zaman içerisinde kazan ve tesisat içerisinde oluşan ve kazan verimliliğini düşüren kireçlenmeyi önlemek amacıyla su yumuşatma/şartlandırma sistemlerinin kurulması gerekir.

(5) 500 kW ve üstü kapasiteye sahip kazanların kullanıldığı sistemlerde su yumuşatma veya şartlandırma veya her iki sistem birlikte kurulur."

BACALAR           

Bacalar TS EN 13384-1 ve TS EN 13384-2 standartına göre hesaplanmalı ve tasarlanmalıdır.

-Ancak gaz yakıtlı kazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.

-Kazan bacalarına şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılamaz.

-Bacalar mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dışında yapılması gerekirse soğumaması için yeterli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılmalıdır.

merkezi ısıtma bakım

merkezi ısıtma kurulum

merkezi ısıtma servis

kazan dairesi bakım kocaeli

kazan dairesi servis kocaeli 

brülör bakım kocaeli 

brülör bakım gebze

brülör bakım çayırova ,

brülör bakım dilovası 

brülölör yetkili servis 

brülör yedek parça 

kocaeli brülör

izmit brülör 

derince brülör 

http://www.farkommuhendislik.com

merkezi ısıtma bakım

merkezi ısıtma kurulum

merkezi ısıtma servis

kazan dairesi bakım kocaeli

kazan dairesi servis kocaeli

kazan dairesi bakım kocaeli

kazan dairesi bakım gebze

kazan dairesi bakım çayırova ,

kazan dairesi bakım dilovası

brülölör yetkili servis

kazan dairesi yedek parça

kocaeli kazan dairesi

izmit kazan dairesi

derince kazan dairesi

 

KOMBİ NEDİR ?BİLMEDİKLERİMİZ
İZMİT PROTHERM LEOPARD
SOBA SERVİSLERİ
DEMİRDÖKÜM KOMBİ SERVİSİ
DOĞALGAZ FİYATLARI
Kombi Servisi Verdiğimiz Markalar
İZMİT BAYMAK KOMBİ SERVİSİ
İZGAZ ABONELİK İŞLEMLERİ
KOMBİ PETEK TEMİZLİĞİ
Kombi Hata Kodları