0532 799 59 42
0262 333 00 88
İLETİŞİM
PETEK TEMİZLİĞİ
KOMBİ BAKIMININ FAYDALARI
YARARLI BİLGİLER
İZGAZ ACİL 187
FATURALARINIZI DÜŞÜRÜN
KALİSTO KOMBİ KART
DOĞALGAZ FİYATLARI
DEMİRDÖKÜM KOMBİ SERVİSİ
KLİMA SERVİSİ

Kombi de Bilinmesi Gerekenler??

- Evinizde ağır bir gaz kokusu duyarsanız ne yapmalısınız? 
2- Bina dışında gaz kokusu duyarsanız ne yapmalısınız? 
3- Apartman Boşluğunda Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız? 
4- Doğalgaz Cihazlarıyla İlgili Güvenlik Önerileri 
5- Doğalgaz Yangınlarında Alınacak Önlemler 
6- Baca Yangınlarının Önlenmesinde Doğalgazın Önemi 
7- Doğalgaz İle İlgili bazı güvenlik önerileri 
8- Kalorifer Tesisatı Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler 
9- kombi seçimi nasıl yapılır ? 
10- Isı Kaybını Önlemek İçin Öneriler 
11- Bu tehlikenin farkında değiliz. 
12- Neden yoğuşmalı kombi tercih edilmelidir? (E.C.A.) 
13- kombi Bakımı Nasıl Yapılır ? 
14- Demirdöküm'ün yeni kombisi NEVA hakkında basın bülteni 
15- Doğalgaza geçiş işlemleri 
16- Doğalgaza dönüşüm ve doğalgaz cihazları 
17- Yerden Isıtma veya Döşemeden Isıtma Tesisatı Uygulamaları Hakkında Genel Bilgiler 
18- kombiyi Açıp Kapamak 
19- Doğalgaza geçişte binalarda yapılması gerekenler nelerdir? 
20- Geceleri kombi Kullanımı 
21- Doğalgaz abonelerine önemli uyarı 
22- kombinin ortalama ısı ayarı kaç derecede olmalıdır? 
23- Çift eşanjörlü kombimi yoksa tek eşanjörlü kombimi tercih etmeliyim? 
24- Doğalgaz zehirleyici bir gaz mıdır? 
25- kombi sürekli yakıldığı halde yeterli ısınma sağlanamıyorsa ne yapılmalıdır? 
26-Bacalı kombi ile hermetik kombi arasındaki fark nedir?

 

Evinizde ağır bir gaz kokusu duyarsanız ne yapmalısınız?

Aslında kokusuz bir gaz olan doğalgaz, doğalgaz kaçağı olması durumunda kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsak kokusuyla kokulandırılmıştır. Benzer bir koku duyduğunuzda;
Kapı ve pencereyi açıp, ortamı havalandırınız. 
Ana vanayı kapatınız. 
Çakmak, kibrit yakmayınız. 
Elektrik ekipmanlarını açmayınız, kapamayınız veya fişten çekmeyiniz. 
Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız. 
Kıvılcım çıkarabileceği için telefonunuzu kullanmayınız. 
Gaz kokusu olan mekanı herkesin boşaltmasını sağlayınız. 
Komşunuzdan veya en yakın bir yerden İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattını arayınız. 
187'ye ulaşamazsanız itfaiyeyi arayınız. 
Koku bodrumdan geliyorsa bodruma girmeyiniz. 
Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayınız. 
Eğer gaz cihazınızın yakınında hafif bir gaz kokusu hissederseniz pilot ateşiniz arızalı demektir. Cihazınızı onarım için servisine gösteriniz.

 

Binaların Dışında Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız?

Binaların dışında gaz kokusu algıladığınızda hemen 187 nolu DOĞALGAZ ACİL telefonunu arayarak ihbar yapınız. 
Bu mekandaki insanları uyarınız. 
Aşırı bir gaz kaçağı varsa o bölgenin elektriğini kestiriniz. 
Kordon altına alınmasını ve trafiğin durdurularak bölgenin güvenlik altına alınmasını sağlayınız. 
Gaz kokusu bina dışında olsa dahi, gaz kaçağı çevredeki yakın binalarda ve özellikle de bodrum katlarında olabilir. Bu durumda kesinlikle bodruma girmeyip 187 acil müdahale ekibini uyarınız.

 

Apartman Boşluğunda Gaz Kokusu Duyarsanız Ne Yapmalısınız?

Ortamı havalandırmak için bina giriş kapısı ile aydınlığa açılan tüm pencereleri açınız. 
Bina girişindeki ana doğalgaz giriş vanasını kapatınız. 
Sigara içmeyiniz ve kibrit, çakmak ve ateş yakmayınız. 
Elektrikli cihazlarınızı çalıştırmayınız, çalışır durumda olanları kapatmayınız. 
Elektrik düğmelerini ve kapı zillerini kullanmayınız. 
Asansör ve benzeri cihazları çalıştırmayınız. 
Gaz kaçağının olduğu binada telefonları kullanmayınız. 
İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattına haber veriniz. 
Apartman yöneticisine haber veriniz.

 

Doğalgaz Cihazlarıyla İlgili Güvenlik Önerileri

Cihazlarınızın verimli ve güvenilir çalışmasını istiyorsanız imalatçının kullanma klavuzuna ve İGDAŞ'ın talimatlarına uyunuz. Düzgün monte edilmemiş veya bakımı iyi yapılmamış cihazlar zehirli bir gaz olan karbonmonoksit üretirler. Doğalgaz cihazlarında karbonmonoksit gazına sebep olan durumların bazıları şunlardır: 
Cihazın yakıcı bölümlerinde özel sargının iyi yapılmamış olması veya toz olması. 
Bacaların tıkanması. 
Temiz hava girişinin engellenmesi. 
Karbonmonoksit her ne kadar renksiz, tatsız kokusuz olsa da karbonmonoksiti solumak, bulantıya, baygınlığa, soğuk algınlığına ve benzer semptomlara neden olur. Aşırı oranda karbonmonoksite maruz kalmak ölüme neden olur. Eğer doğalgaz cihazınızın iyi çalışmadığından şüpheleniyorsanız yetkili servis elemanları tarafından bakımını yaptırınız.
Pişirme ocakları ve bacalı doğalgaz cihazları 12 m3 den daha küçük hacimlere yerleştirilemezler. Bu tip cihazların bulundukları mahalden en az 100 cm2 net geçişli atmosfere açılan havalandırma menfezleri bulunmalıdır. Bu menfezler sürekli açık kalmalıdır. Menfezin cihaz karşısındaki duvar vepencereden açılmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca konulacakları hacimlerin büyüklüğü ne olursa olsun bacalı cihazlar açık balkon, yatak odası, banyo, WC gibi yerlere konulmadığı gibi banyo, WC ve yatak odalarından duman boruları geçirilerek baca bağlantısı yapılamaz.

Bacalı cihazların bulunduğu bölümde iyi çekiş yapan bir baca bulunmalı ve cihaz mutlaka bu bacaya bağlanmalıdır. Atık gaz boruları kapı ve pencere gibi yapı elemanlarından en az 20 cm uzakta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Gaz cihazlarının ısınan dış yüzeyleri ile kullanılan eşyalar arasındaki açıklık en az 50 cm olmalıdır. Denge bacalı ( hermetik ) gaz cihazlarının bacaları mutlaka atmosfere açık, hava sirkülasyonu olan yerlere bağlanmalıdır. Bacalı cihazlar yanma için gerekli olan havayı bulundukları ortamdan almaktadırlar. Estetik kaygılar nedeniyle bu cihazların bir dolap içine alınmaları yanma için ihtiyaç duyacağı taze havayı engellemektedir ve yanma kalitesini düşürmektedir.

 

 

 

Doğalgaz Yangınlarında Alınacak Önlemler

Hemen söndürülmesi gereken diğer birçok yangın çeşidinden farklı olarak; gaz yangınlarının söndürülmesinde uygulanacak genel kural önce gaz akışını kesmek, sonra söndürmektir. Bu nedenle, gaz yangınını derhal söndürmeye kalkışmamalı, gaz akışı kesilene kadar yanmasına izin verilmelidir. Bu arada, gaz kesilerek yangın söndürülünceye kadar, yakındaki yanabilir maddelerin, yanan gazdan yayılan ısıyı absorbe ederek tutuşmasını önlemek için mümkünse uzaklaştırılması veya çevresi su ile soğutularak korunması gerekmektedir. Eğer akan gazı kesecek vanayı kapamak için, yangının söndürülmesi mutlaka gerekiyorsa, çok kısa bir sürede gaz alevleri söndürülerek vana kapatılmalıdır. 
Gaz alevleri karbondioksitli ya da diğer tip söndürücülerle söndürüldüğünde, yanmamış gaz akmaya devam ederse, çok büyük bir olasılıkla, havayla patlayıcı bir karışım yaparak herhangi bir tutuşma kaynağına eriştiğinde patlamaya neden olur. Bu patlama ise gazın yanmasından dolayı oluşabilecek zarardan çok daha fazla bir zarar meydana getirebilir. Bu nedenle öncelikle gaz akışının kesilmesine büyük önem gösterilmelidir.

 

 

 

Baca Yangınlarının Önlenmesinde Doğalgazın Önemi 
Doğalgaz temiz bir yakıt olduğu için yanmasından dolayı bacalarda is veya kurum oluşturmaz. Ancak yeni doğalgaz kullanıcıları, kullandıkları eski yakıtlardan dolayı bacalarda birikmiş olan kurum ve isleri temizlettirirlerse daha verimli ısınırlar. 
Baca temizliğinin yaptırılması konusunda, müşterilere gönderilen tüm doğalgaz faturalarının ön yüzünde uyarılar bulunmaktadır. Bacaların temizliği ve standartlara uygunluğu hem tam yanma ile yakıt tasarrufu sağlar, hem de baca yangını çıkma ihtimalini ortadan kaldırır.
Baca yangınlarının toplam yangınlar içindeki payı küçümsenemeyecek kadar fazladır. Doğalgazın yaygınlaşmaya başlamasıyla baca yangınlarının oranı düşmeye başlamıştır. 1991 yılında baca yangınlarının toplam yangınlar içindeki payı %30 iken, 1999 yılında bu oran %10'a inmiştir. Baca temizliği ihmal edilmemeli, yılda bir kez İtfaiye Müdürlüğü ile irtibata geçerek baca temizliği yaptırılmalıdır.

 

 

 

Doğalgaz İle İlgili bazı güvenlik önerileri

İGDAŞ, 1992'den beri İstanbul'a doğalgazı güvenli ve yüksek kaliteli olarak sunmayı ilke edinmiştir. Bu ilke çerçevesinde İGDAŞ, abonelerini tüm iletişim kanallarını kullanarak sürekli bilgilendirmektedir. Aşağıda doğalgazın güvenli kullanılmasına ilişkin öneriler bulacaksınız: 
Su Isıtıcılarına Yönelik Güvenlik Önerileri

Su ısıtıcısını yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin konulduğu yerlere monte etmeyiniz. 
Su sıcaklığını düşük tutmak haşlanma kazalarından insanı korur. Çocuklar, özürlüler ve yaşlı insanlar genelde haşlanmadan kaynaklanan yaralanmaların iyileşmesinde zayıf ve dirençsizdirler. Su sıcaklığının 50°C'nin üzerinde olması ciddi yanıklara ve haşlanmaya hatta ölümlere sebep olabilir. Sıcaklığı ayarlamadan önce su ısıtıcısı kullanım talimatnamesini mutlaka okuyunuz. 
Çatı İzolasyonu Güvenliği 

Çatı izolasyonu enerji faturalarının düşük gelmesine yardımcı olur. Ancak doğru izolasyon yapılmadığı takdirde yangın çıkma tehlikesi mevcuttur. Dolayısıyla yalıtım yapmayı düşünüyor veya halihazırda yapmışsanız şu güvenlik önlemlerine dikkat ediniz.
Yalıtımı; fırınlar, su ısıtıcıları, fan motorları, kapı zili transformatörleri, bacalar ve gaz yakıcı cihazlar ve benzeri ısı kaynaklarından uzak tutunuz. 
Bu tip ısı kaynaklarının çevresine yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı olmayan yalıtımlar monte ediniz. 
Yalıtımı mümkün olduğunca çıplak ve tüplü tellerden uzak tutunuz. 
Çatı veya saçak borularını kapatmayınız. Çatınızı periyodik olarak yalıtımın bozulması ihtimaline karşı kontrol ediniz. 
Deprem Güvenlik Önerileri

Deprem Öncesinde
Doğalgaz tesisatınızın ana kapama vanasının yerini öğreniniz. 

kombinizin ve su ısıtıcınızın duvara veya yere sallanmayacak şekilde monte edilmesine dikkat ediniz.

Deprem Sonrasında
Doğalgaz ana kesme vanasını veya diğer vanaları hemen kapatınız. 
Doğalgaz yakıcı cihazlarınızı, su ısıtıcılarınızı, duman bacalarını, havalandırma menfezlerini kontrol ediniz.
Gaz sızıntısının tamamıyla giderildiğinden emin olmadan elektrik düğmelerini açıksa kapatmayınız, kapalıysa açmayınız. 
Telefonu kullanmayınız, ateş ve kıvılcım üreten aletleri yakmayınız veya açmayınız.

 

KALORİFER TESİSATI YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kalorifer Tesisatı yapımında dikkat edilmesi gereken bir çok püf noktalar vardır. Bunlara dikkat edilmez ise ısınamama sonucu üşüme, gereğinden fazla ısınma sonucu fazla faturanın gelmesi, tesisatın düzgün yapılmaması sonucu su kaçakları meydana gelebilmektedir. Bu da gereksiz bir çok maliyeti , zahmetli tadilat işlemlerini tekrardan yapılmasına yol açmaktadır. 15 yılı aşkın tecrübemizle Firmamız yetkili ve deneyimli ustalarımız sayesinde bu problemlerinize profesyonel çözümler getirir.

* TESİSAT BORULARININ GİDİŞ YÖNÜ ÖNEMLİDİR. Kalorifer tesisatı yaparken göz önünde bulundurulması gereken önemli konulardan birisi tesisat borularının gidiş yönünün belirlenmesi ; mümkün olduğu kadar tesisatın kısa ve az dönüşlü bir şekilde yapılması gerekir. Bu sayede kayıplar azaltılmış olur hem ısınma miktarı artar hem de ısı kaybı oluşmaz tasarruf sağlanır. Deneyimli Kesif Personelimiz sayesinde tesisat borularının nasıl en iyi şekilde gideceği belirlenir belirlenen yola göre ustalarımız bilgilendirilir ve tesisat yapım işlemine bu şekilde başlanır.

* RADYATÖR SEÇİMİNİN YAPILMASI. Kalorifer Tesisatı yapılırken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer konu da radyatörlerin seçimidir. Radyatör seçimi odanın büyüklüğüne göre, odanın ısı kayıpları ve odanın kullanım durumuna göre farklılık arz etmektedir. Eğer odanıza gereğinden fazla radyatör kullanırsanız gereksiz fazla ısınma sonucu fatura miktarınızda artış olur. Radyatörleri gereğinden az kullanırsanız ısınamazsınız. Radyatör seçimi konusunda da firmamız bünyesinde bulundurduğu , keşif hizmetini yapan deneyimli mühendislerimiz sayesinde odalarınız da kullanılacak radyatörleri optimum düzeyde seçerek müşterilerimizin rahat ve konforlu bir şekilde ısınmasını sağlayacak, ısınırken fazla fatura ödememenin rahatlığını yaşayacaklar.

KOMBİ YERİ SEÇİMİNİN DOĞRU YAPILMASI GEREKİR. Kalorifer Tesisatı yapımında bir diğer önemli konulardan biride kombi yeri seçimidir. kombi Yerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu banyoya veya mutfağa yakın bir yer seçilmesidir. Çünkü kombi mutfağa veya banyoya ne kadar uzak olursa o kadar su sarfiyatı artar dolayısıyla da kombi sıcak suyu ulaştırmak için daha fazla çalışacağı için gaz sarfiyatı da artacaktır. Bu sebepten dolayı Kalorifer tesisatı yapımında, en çok dikkat ettiğimiz konuların başında kombi yeri seçimi gelmektedir. Ayrıca kombinin kapasitesinin seçimi, evin konumuna göre kombinin seçimi, müşterinin istediği ve konfor şartlarına göre, deneyimli personelimiz tarafından siz müşterilerimiz ile birliktekombilerimizin çeşitleri, özellikleri ve fiyatları anlatılarak yapılmaktadır.

* HESAPLI VE UYGUN FİYATLI BİR TESİSAT İSTİYORSANIZ ; Bir diğer konuda Firmamız hem uygulama yapan, hem de toptancı olduğunu için kalorifer tesisatı fiyatı hesap edilirken kombi, radyatör, tesisat malzemesi fiyatları uygun olduğu için genel toplamda kalorifer tesisatı fiyatları uygun ve hesaplı fiyatlar çıkmaktadır. Firmamız ; kalorifer tesisatı ile ilgili çok çeşitli ödeme şekilleri sunar. Ayrıca Firmamızdan veya markakombi.com dan satın aldığınız vadeli ürünlerin fiyatları, toplam kalorifer tesisatı yaptırdığınızda çok daha size uygun olarak gelecektir.

 

 

KOMBİ SEÇİMİ NASIL YAPILIR ?

Mahalin hacmi
Bacalı veya fanlı kombi cihazları açık yanma hücrelidirler. Yanma işlemini ortam havasını kullanarak yerine getirdikleri için bu tip cihazların monte edildiği mahaller, minimum 10-12 m³ hacminde olmalıdır.
Havalandırma Durumu
Bacalı ve fanlı cihazlar, içinde bulundukları mahalin havasını kullandıklarından bulundukları hacimler yeterli havalandırmaya sahip olmalıdır.Mahal uygun kesite sahip bir iç mahalden sürekli olarak havalandırmalıdır. Menfez kesitleri cihaz kapasitesine bağlıdır. Ve 24,000 kcal/h'lık bir cihaz için 130cm² dir
Hermetik cihazların monte edildiği mahale havalandırma menfezi konulmasına gerek yoktur. Çünkü bu tip cihazlar sahip oldukları özel baca kiti vasıtasıyla, yanma için gerekli taze havayı doğrudan dış atmosferden alır ve eğzoz gazını yine aynı set vasıtasıyla dış ortama tahliye ederler.
Bacalı tip cihaz özel bir uygulama ile dolap ve kapalı bir hücre içerisine monte edilecekse bu durumda bu bölümün üst ve alt seviyelerinde çekiş ve taze hava gereksinimi için sırayla 32-65cm² kesitlerinde birer adet menfez bulundurulmalıdır.
Baca durumu
Bacalı cihazların monte edileceği mahalde çekişi iyi, uygun kesite sahip müstakil veya şönt tip bir baca bulunmalıdır. Cihazların bacaya bağlantısında standartların öngördüğü kriterlere uyulmalıdır. Baca bağlantı borusu bacaya tam sızdırmaz olarak bağlamalıdır. Hermetik ve fanlı cihazlar için baca gereksinimi yoktur. Ancak fanlı cihazlarda atık gaz seti, hermetik cihazlarda ise baca kiti uygun konumda ve ölçüde monte edilmelidir.
Hermetik cihazlarda atık gaz setinin çıkış noktası bir başka kombinin çıkış setine açılabilir pencere veya herhangi bir hava menfizine 100cm'den daha yakın olmamalıdır. Bu konuyla ilgili olarak standartlarda öngörülen detay uygulama kurallarına riayet edilmelidir.
Cihazları duman kanalı ve atık gaz çıkış setlerinin yanabilir malzemelerden uzaklığı minimum 5cm olmalıdır.
Bacalı tip kombiler, müstakil bacalı apartmanlarda yukarıdan aşağıya doğru maksimum 5 kata kadar şönt bacalı apartmanlarda ise yine yukarıdan aşağıya doğru maksimum 10 kata kadar uygulanabilir. Daha fazla kat içeren yüksek apartmanlarda ise yine bu sınırları aşan alt katlara Hermetik kombi uygulamak zorundadır.
Isı Kaybı
kombinin monte edileceği konutun ısı kaybı, içinde bulunulan bölgenin iklim koşulları ve binanın yalıtımı dikkate alınarak konfor koşullarını sağlayacak şekilde hesaplanmalıdır. kombiler genellikle 20,000 kcal/h ve 25,000 kcal/h kapasitelerinde üretilirler. Konutun hesaplanan ısı ihtiyacı dikkate alınarak uygun kapasiteli cihaz belirlenmelidir.
Kritik devre basınç kaybı
kombilerde kullanılan sirkülasyon pompaları genellikle 3 devirlidir. Sirkülasyon pompasının debisi konutun ısı ihtiyacını, basma ve yüksekliği ise kalorifer tesisatındaki direnci yenerek nitelikle olmalıdır. Cihaz iç direnci ile kritik devre basınç kaybı toplamı pompanın manometrik basma yüksekliğinden düşük olmalıdır. Aksi takdirde kalorifer tesisatındaki yetersiz sirkülasyon ve ısınamama sorunlarıyla karşılaşılır. Bu nedenle kullanılacak kombinin sirkülasyon pompası karakteristik değerlerini tesisata uygunluğu kontrol edilmelidir. Ayrıca cihaz montajı yapıldıktan sonra, ısıtma tesisatının toplam direnci dikkate alınarak sirkülasyon pompasının çalışma kademesi uygun devre ayarlanmalıdır.
Tesisat su hacmi ve genleşen su miktarı
Kalorifer tesisatında genleşen su miktarı, kombi cihazı içerisendeki genleşme tankı kapasitesi ile yakından ilgilidir. Tesisat suyunun ısınması sonucu oluşan genleşmenin tank tarafından kompanze edilmesi gerekir. kombilerde kullanılan genleşme tankı hacmi cihaz kapasitesine göre 6-10 litre arasında değişmektedir. Tesisattaki toplam su miktarı ise radyatör cinsi, boru çapı metrajı ile yakın ilişkilidir. kombi cihazlarının monte edileceği konutlarda tesisattaki toplam su miktarı maksimum 220 litreyi aşmamalıdır. Bu nedenle kombi cihazlarının yeni konutlarda gerek yakıt tasarrufu gerekse genleşmenin konpanze edilmesi amacıyla düşük su hacimli radyatörlerin kullanımı tercih edilmelidir. Tesisatta mevcut radyatörler kullanılacaksa tesisat su hacminin cihazın genleşme tankı kapasitesine göre uygunluğu kontrol edilmelidir.
Cihazın modeli, ateşleme şekli
Bacalı, fanlı ve hermetik kombilerin ateşleme türüne göre pilot alevli ve elektronik ateşlemeli modelleri mevcuttur. Pilot alevli cihazlarda çalışma konumunda pilot sürekli yandığından ihmal edilecek düzeyde de olsa ilave bir gaz tüketimi söz konusudur. Elektronik ateşlemeli cihazlarda ise ısıya veya sıcak suya ihtiyaç duyulduğunda ana yakıcı otomatik olarak devreye girmektedir. Bu nedenle elektronik ateşlemeli cihazların kullanımı daha konforlu, yakıt tüketimi daha ekonomiktir. Ancak elektronik ateşlemeli kombilerin ilk yatırım maliyeti biraz daha yüksektir.
Ateşleme türüne göre hangi cihazın seçilmesi gerektiği kararında teknik bir sınırlama yoktur. Bu karar tamamıyla kullanıcının arzusu ve tercihine göre verilmelidir.
Cihaz ve tesisat montajında dikkat edilecek hususlar
kombi cihazları üretim ve uygulama teknolojileri gereği bacalı, hermetik ve fanlı olmak üzere üç farklı modelde üretilir. Ve piyasaya sunulurlar. Işlevsel özellikleri gereği her üç tip cihazın monte edilebileceği mahaller ile ilgili sınırlamalar ve tesisat montajlarına ilişkin kurallar uluslar arası standartlarda tanımlanmıştır.
Gaz Tesisatı Montajı
- Gaz hattında özel doğalgaz borusu kullanılmalıdır. Gaz tesisatı fittingsli yapılacaksa bağlantı yerlerinde keten ve sızdırmazlık macunu kullanılmalıdır. kurtulus teknik servis,
- Doğalgaz tesisatında kullanılacak borunun çapı ve güzergahı onaylı projeye uygun olmalıdır. Gaz boru çapı cihaz gaz giriş ölçüsünden daha küçük olmamalıdır.
- Gaz tesisatının sızdırmazlık testi yapılmadan ve uygunluğu kontrol edilmeden cihaz işletmeye alınmamalıdır. Gaz hattı sızdırmazlık kontrolü gaz sayacı ile cihaz gaz vanası, ve gaz vanası ile gaz bloğu arasında ayrı ayrı yapılmalıdır.
kombi girişine gaz açma / kapama amacıyla mutlaka bir adet küresel doğalgaz vanası konulmalıdır,
- Gaz boruları dolap içlerinden lambri arkasından, kartonpiyer altından geçirilmez. Mutlaka açıktan çekilmek zorundadır.
- Gaz borusunun geçiş güzergahı konusunda ilgili gaz idaresinin şartnamesine uyulmalıdır.
Isıtma ve Kullanım Sıcak Su Devresi Montajı
- Kalorifer tesisatında siyah dikişli boru, kullanım suyu tesisatında ise galvaniz boru kullanılmalıdır.
- Soğuk su girişine bir adet açma kapama vanası ile soğuk su tesisatından gelecek pislikleri tutmak amacıyla bir adet filtre konulmalıdır.baymak servis
kombinin kalorifer dönüş hattı üzerine bir adet pislik tutucu filtre konulmalıdır.
- Tesisat montaj konumuna göre üstten veya alttan dağıtım olabilir. Eğer ısıtma tesisatı üstten dağıtım ise tesisatın en üst noktasına otomatik hava tahliye pürjörü konulmalıdır.
- Her bir radyatörün giriş ve çıkışına radyatör vanası konulmalıdır dönüşe konulacak vananın reğlaj ayarı tip olması tavsiye edilir.
- Kullanım esnasında radyatörlerde olabilecek havanın tahliye edilebilmesi amacıyla her radyatör grubunda hava tahliye pürjörü olmalıdır.baymak servis
- Herhangi bir nedenle tesisatta oluşacak aşırı genleşme neticesinde kalorifer tesisat suyu 3 bar emniyet ventilinden tahliye olacaktır. Mahalde kirliliğe neden olmamak için 3 bar emniyet ventilinin ucu uygun bir boru parçası ile drejana bağlanmalıdır.baymak servis
kombi kalorifer tesisatındaki suyun zorunluluk halinde boşaltılması gerekebilir. Bu amaçla; kalorifer tesisatının en alt seviyesindeki uygun noktaya
( genellikle banyo) boşaltma musluğu takılmalı ve en yakın gidere bağlantısı yapılmalıdır.
kombinin kullanım sıcak su devresi bulaşık ve çamaşır makinelerini de besliyorsa, uygun yerlere bağlantı muslukları monte edilmelidir.

 

 

 

Isı Kaybını Önlemek İçin Öneriler

Doğalgaz, çok konuşularak, çok tartışılarak girdi hayatımıza ve çoktan bir parçamız oldu. Evinde doğalgazı olanlar sonbaharın gelişiyle birlikte kombilerini yakmaya ve ısınmaya başladı bile. Ucuz, yüksek enerjili, temiz ve çevreye saygılı doğalgazı daha yakından tanımak istedik.

" Doğal gaz metan, etan, propan gibi hafif moleküler ağırlıklı karbonlardan oluşan havadan hafif, zehirsiz, renksiz, kokusuz bir gazdır.Yine de sızıntı ihtimaline karşı özel olarak kokulandırılır.

" Aynı zamanda temiz ve çevreyi kirletmeyen bir yakıttır. Havayı kirletici kükürt oksitleri ve karbon tanecikleri gibi atık maddeler meydana getirmez.

" Kömür ve diğer yakıtlardaki gibi kükürt içermediğinden cihazların sık temizlenmesi gerekmez.kombi ve kazanların yanma yüzeyinde artık madde oluşmadığı için cihazların kullanım süreleri de artar.

" Havadan hafif olduğu için yükselir ve böylelikle LPG'ye göre bir avantaj elde eder.

" Doğalgazla çalışan kombilerdeki kontrol sistemleri ile gereksiz yakıt tüketimi önlenir. Böylelikle hem enerji tasarrufu sağlanır hem de ekonomiktir. Yanıcı ve yakıcı maddeler gaza diğer yakıtlara oranla kolay karıştığı için daha fazla ısınma sağlanır.

" Doğalgaza geçmek son derece pratiktir. Kalorifer tesisatı yaptırmak ve bir kombi satın almak yeterlidir. Binanız zaten kaloriferli ise kazanlarınızı da kolaylıkla doğalgaza uygun hale getirebilirsiniz.

" Depolama maliyeti sıfırdır.

" Gaz halinde olması nedeniyle hava ile daha iyi bir karışım oluşturur ve kolay yanar. Tam yandığında mavi bir alev oluşturur.

" En ucuz yakıtlardan biridir. Ayrıca önce kullanır, sonra ödersiniz.

" Gerek ısıtmada, gerek sıcak su temininde, gerekse pişirmede büyük avantajlar sağlar. Kömür kokusu, mazot kokusu, is, duman sorunları, kömür - tüp bitti dertleri yaşanmaz doğalgaz ile. Doğal ve kesintisiz kullanım olanağı verir.

Daha çok verim için...

" Öncelikle konutun yalıtımını yapılmalı. Çünkü sadece çatıdaki ısı kaybı yüzde 20 civarında. İzolasyon artırılırsa, ısı kaybı azalır.

" Kapı ve pencereler yeniden yaptırılırken izoleli malzemeler tercih edilmeli. Boşluklar pencere süngeri ile kaplanmalı. Zira pencere ve kapılardaki ısı kaybı da yüzde 15 civarında.

" Akşamları perdeler kapalı tutulmalı. Böylelikle sıcaklık içerde kalır ve enerji tasarrufu sağlanır.

" Radyatörleri mobilya ve benzeri eşyalar ile engellememeli. Radyatörün etrafı eşya ile örtülürse yakıt tüketimi yüzde 15 artar.

" Doğalgaz sistemine ısı ayarlı termostat monte ettirilmeli. Bu yöntemle de enerji tasarrufu mümkündür.

kombinin ısıtıcısı 19 dereceye ayarlanmalı. Doğalgazdan en yüksek verim bu şekilde alınır.

" Evden bir günden fazla uzak kalınacaksa, termostat kapatılmalı. 
Doğalgazın geleceği

" Doğalgaz, boru hattı ile Rusya'dan, İran'dan ve sıvılaştırılmış olarak tankerlerle Cezayir ve Nijerya'dan temin ediliyor.

" Doğalgazın dünyada tahmin edilen rezerv miktarının sadece %14 -15'i işletilebiliyor. Bu bile dünya tüketimine yaklaşık 70 yıl yetebilecek bir miktar. Rusya, İran ve Irak'ta doğal gaz kaynakları bulunuyor.

" Ayrıca Türkiye'de Mardin civarındaki Çamurlu sahasında 1 milyar metreküplük rezerv ve Trakya'da 14 milyar metreküplük rezerv var.

" Bunun yanı sıra doğal gaz kaynakları çeşitleniyor, doğal gaz tank çiftlikleri (Trakya'da) oluşturuluyor, doğalgaz teminindeki güçlük riski daha da azaltılıyor. (*)

* Veriler DOSİDER'in (Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği) "Doğal Gaz Tüketici El Kitabı"ndan alınmıştır.

 

 

 

Bu tehlikenin farkında değiliz.

Havaların soğuması üzerine yakılmaya başlanan sobalar, beraberinde getirdiği tehlikeden habersiz olan ve gerekli önlemi almayanlar için ölüm riski taşıyor.

Tesisat Mühendisleri ve İşadamları Derneği (TEMSİAD) Başkanı Şaban Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gaz ve elektrik zamlarının ardından, kömür sobası kullanımının arttığını belirterek, buna bağlı yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Baca bağlantısının yanlış yapılması, sobaların yanlış yakılması veya kullanımı gibi etkenlerin lodoslu havalarda karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine yol açtığına dikkati çeken Bozdemir, bu konuda alınacak basit önlemlerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bozdemir, karbonmonoksit gazının, kokusuz ve renksiz olması nedeniyle fark edilemediğine işaret ederek, özellikle uykuda yaşanan zehirlenmelerin ölümle sonuçlandığını, bu yüzden lodosun sık yaşandığı kentlerde çok dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

MUTLAKA BACA BAŞLIĞI KULLANILMALI

Yapılan uyarılara rağmen ülke genelinde iki ay içinde ölümle sonuçlanan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin yaşandığını anlatan Bozdemir, bacalar için alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı: 
´´Türkiye´de her yıl binlerce kişi, bilinçsiz soba seçimi ve uygun olmayan yakma yöntemi yüzünden meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hastanelik oluyor, yüzlercesi de hayatını kaybediyor. Böyle kötü sonuçlarla karşılaşmamak için baca temizliğini yaptırmayanlar, hemen yaptırmalı. Kömür kullananlar iki ayda bir, sıvı ve gaz gibi diğer yakıtları kullananlar ise en fazla 3 ayda bir bu temizliği yenilemelidir. Bacalar standartlara uygun yaptırılmalıdır. Baca gazlarının soğumasını azaltmak, baca tepmesini önlemek ve hava şartlarının etkisini azaltmak için bacalar mutlaka yalıtılmalıdır. Baca yüksekliği 3,5-5 metre aralığında olmalıdır. Mutlaka baca başlığı kullanılmalıdır. Bacalar çatıdan en az 1 metre daha yüksek olmalıdır. Bacalar kesinlikle yatak odalarından ve havalandırma boşluklarından geçirilmemelidir.´´

Bozdemir, kömürlü soba alırken, TSE standartlarına uygunluğuna dikkat edilmesi ve kötü kömür kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Sobanın aşırı doldurulmamasının önemine değinen Bozdemir, aksi durumda sobanın duman yolunun daraldığını ve baca çekişinin zayıfladığını belirtti.

KOMBİLERE DE DİKKAT

Kömür sobalarının yanı sıra doğal gaz sobaları, kombi, şofben gibi doğal gaz ve LPG ile çalışan ısıtma cihazlarında da baca emniyetinin çok önemli olduğunu ifade eden Bozdemir, bu cihazlardaki baca bağlantılarının sürekli kontrol edilmesi gerektiğini ve yandığı ortamda havalandırma penceresi bulunmasının da şart olduğunu anlattı.

Bozdemir, doğal gaz kullananların yetkisiz firmalara dönüşüm yaptırmaması gerektiğine dikkati çekerek, ucuz ve kalitesiz malzeme kullanan ve teknik yeterliliği olmayan kişilerin yaptığı tesisatların kesinlikle güvenli olmadığını bildirdi.

Özellikle lodoslu havalarda yatmadan önce sobaya kesinlikle yeni yakıt konulmamasını ve bacaların standartlara uygun olmaması halinde soba yakılmaması gerektiğini dile getiren Bozdemir, ´´Ayrıca alacağınız her türlü ısıtma cihazının kalite belgesi bulunmalıdır. Alınacak cihazın kapasitesinin kullanılacak mekana uygunluğu da uzmanlarca incelenmelidir´´ diye konuştu.

 

 

 

Yoğuşmalı kombi tercih edilmelidir. (E.C.A.)

CAHİT KÖSE 
ECA EMAS Şirket Müdürü

E.C.A.'dan tüketicilere "yıllarca tasarruf" sağlayabilecekleri ürünler.

Gelecek kavramından yola çıkarak geliştirdiği enerji tasarruflu ürünleriyle E.C.A, kıt olan enerji ve su kaynaklarının korunmasına çözümler geliştirirken, bu ürünlerle aile bütçesine ve ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor. Elginkan Topluluğu Isı Grubu'nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen küresel ısınmaya karşı enerji tasarrufu sağlayan "Akıllı E.C.A. kombisi" ile yılda yüzde % 20 enerji tasarrufu sağlanıyor. E.C.A. termostatik radyatör valflerinin sağladığı ısı tasarrufu ise %30.

"Akıllı E.C.A. kombisi" ile yılda yüzde % 20 enerji tasarrufu Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlayan çevre dostu ECA Confeo Premix yoğunlaşmalı kombiler, %107,5'lik yüksek ısıl verimi dolayısıyla konvansiyonel tip kombilere göre kullanıcısına yılda yüzde %20'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor. Türkiye genelinde yoğuşmalı kombi kullanılması durumunda bir yılda elde edilecek enerji tasarrufunun parasal değeri 625 milyon YTL'ye ulaşıyor. Ayrıca 17 ayrı emniyet sistemine sahip olan ürün, doğalgaz kullanımına uygun olduğu gibi LPG ve Propan ile de kullanılabiliyor.

Akıllı kombi olarak tanımlanan ECA Confeo Premix yoğuşmalı kombi, son 24 saat içindeki kullanım suyu taleplerini izleyebiliyor ve kaydedebiliyor. Bu sayede tüketicinin kullanım suyu alışkanlıklarını ortaya çıkaran kombi, sıcak kullanım suyunu plakalı eşanjör içinde hazır bekletebiliyor. Bu sayede kullanıcı suyu ilk açtığında sıcak su gelmesi için beklediği süre azalıyor ve sistem sayesinde sıcak kullanım suyu daha kısa sürede temin edebiliyor. Kullanım suyunda tasarruf sağlamak amacıyla geliştirilmiş ve üretilmiş olan E.C.A. Confeo Premix sayesinde gereksiz yere israf edilen su ortadan kalkıyor.

 

 

 

KOMBİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Her yıl kış mevsimi gelmeden kombinize genel bakım yaptırmalısınız. 
kombi bakımı demek iyi bir performans, sorunsuz bir kış sezonu geçirmek demektir. 
BAKIMLARDA NELER YAPILMALI

Cihazın Tozları Temizlenmeli.
Yanma haznesinde biriken tozlar temizlenmeli. 
Tesisat Filitresi sökülüp temizlenmeli. 
Brulör sökülüp yıkanmalı. 
Meme gözeneklerindeki Tozlar temizlenmeli. 
Ateşleme Elektrotları Zımparalanmalı 
Prop gözleri Temizlenmeli.

Fan Motorundaki Fanın Tozları fırça ile temizlenmeli. 
Genleşme tankındaki Hava oranı ölçülmeli. Gerekirse gaz basılmalı 
NTC termostatlar değerleri ölçülmeli. Düşük değerli hassaslığını yitirmiş N.T.C Termostat değişmeli. 
Gaz valfi üzerinden kombinin kalori kapasite ayarı yapılmalı. 
Cihaz bakımı bittikten sonra çalıştırılıp kontrol edilmeli. 
Sıcak su akışı kontrol edilmeli. 
Cihazın müşteri gözetiminde son kontrolü yapılıp teslim edilmeli.

Bacalı cihazlarda BACA EMNİYET LİMİTİ HASSASLIĞI KONTROL EDİLMELİ ve GEREKİRSE BACA EMNİYET LİMİTİ MUTLAKA DEĞİŞTİRİLMELİ.

Baca bağlantı haznesi temizlenmelidir.
Bacalı cihazlar kesinlikle göz ardı edilmemelidir bu tip cihazlar direk ev bacalarına bağlı olduğundan baca emniyet limitinin görev yapıp yapmadığını mutlaka denemeli gerekirse değerini kaybeden emniyet limitleri değişmelidir.

Baca bağlantı haznesini temizlemelidir. 
Siz Tüketici dostlarımızda mümkün olduğu kadar servis elemanın başında durmalı yapılan işlemin sizin gözünüzde ne derece doğru olduğunu bilmeli gerektiğinde teknikeri uyarmalısınız. 
Evinize bakıma gelen teknisyenin bir elektrik süpürgesi ve bir bez isteyerek yaptığı bakım hiç bir zaman bakım değildir bunu aklınızdan çıkartmayın.

kombilere kış sezonu başlamadan bakım yaptırmalıdır. 
Evinizde kullandığınız doğalgaz cihazlarına kesinlikle kendiniz müdahale yapmayın.
20 YTL bakım yapılır diye sitelerinde reklam yapan insanlara kanaat getirmeyin günümüzde 20 YTL gibi bir rakama servis hizmetine gelen servis sadece 25-30 YTL gibi bir rakama bakım yapması mümkün değildir.
Bu şekilde müşteriye yaklaşan şahıslar kombilerde bir çok arızaya sebep vermekte bakım için gittikleri evlerde 250-300 YTL gibi masraflar çıkartmaktadırlar.

Bazı uyanık özel servisler tespitlerde ücret almıyoruz diyor bu tür basit ve ucuz aldatmalara karşı uyanık olun!
Cihazlarınızı yetkili servislerinize ve sorumluluk alabilecek ciddi firmalara emanet edin!
kombinin sökülüp gitmesi gerekiyor servisimizde bakım yapılması lazım diyen servis elemanına kanaat getirmeyin. Gerekirse başka bir servisi arayıp doğruluk payını araştırın.
kombi bakımı uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir iştir yetkisi olmayan kişilere cihazlarınızı elletmeyin

 

 

 

Doğalgaza geçiş işlemleri

Bina sakinlerine yardımcı olmak amacıyla yapılacak işler maddeler halinde özetlenmiştir;

1. Sokağınızda doğal gaz olup olmadığı ve doğal gaz kullanıp kullanamayacağınız ALO DOĞAL GAZ 626 46 66 nolu telefondan öğreniniz.
2. Apartman kat maliklerinin en az %51 çoğunluğu ile doğal gaza geçme kararı alınmalıdır. Bu karar apartman karar defterine işlenmelidir. (Dönüşüm istemeyen kat malikleri de ortak harcamalara arsa payı oranında katılmak zorundadır)
3. Apartman yönetim kurulu doğal gaz ve kalorifer tesisatını yaptırmak için teknik incelemeyi yapacak, teklifleri toplayıp inceleyip karar alacak bir heyet oluşturmalıdır.
4. Karar defterinin fotokopisi ile binanın bağlı bulunduğu İGDAŞ bölge müdürlüğü abone servislerine başvurularak abone sözleşmesi yapılır. (istenirse taksit yapılabilmektedir) Abone olunduğunda bina için İGDAŞ tarafından, abone numarası verilecektir.
5. Teklif edilen cihazlar incelenip (mümkünse kazanın brülörün çalışır durumda görülüp kullananlardan bilgi alınmasını öneririz) güvenlik, işletme maliyeti ve ömür faktörleri de dikkate alınıp optimum teklifi veren firma ile sözleşme yapılır.
6. Apartman yönetimi anlaştıkları mühendislik firmasına abone numarasını ve binanın mimari projesini verecektir. (Proje yoksa mühendislik firması röleve çıkartacaktır)
7. Daire sahiplerinden nakit ve vadeli ödemeler toplanıp işi alan firmaya ödenir.
8. Mühendislik firması abone numarası İGDAŞ şartlarına uygun doğal gaz projesine başlar. Proje bittikten sonra 4 nüsha olarak İGDAŞ genel müdürlüğünde onaya verilir.
9. Proje onaylandıktan sonra genel müdürlük ilgili bölge müdürlüğüne projeyi gönderir. Bu arada tesisatçı firma ise başlama formu olarak adlandırılan belgeyi bölge müdürlüğüne verir.
10. Bölge müdürlüğü, proje merkezden geldiğinde aboneye haber vererek sayaç güvence sözleşmesinin yapılması için bina yöneticisini çağırır. Yönetici sözleşme için gereken tutarı toplayarak, damga pulu, apartman kaşesi ve abone numarası ile birlikte bölge müdürlüğüne başvurarak güvence sözleşmesini yapar.
11. Yapımcı firma tesisatı onaylı projeye göre yapar.
12. Projeci firma tesisatı test ettiğine dair proje mühendisi ve tesisat ustasının imzalarının bulunduğu test kağıtlarını bölge müdürlüğüne verir. Böylece içinde proje, güvence sözleşmesi ve test kağıtlarının bulunduğu dosya hazırlanmış olur.
13. Apartman ısınma ve varsa boyler kullanma sıcak suyu programını yönetim belirler. (bir örnek için yan sayfadaki tabloya bakınız) a. Günümüz doğal gaz kazanları artık tamamen otomatik kontrollü ve programlanabilir olmalıdır. Örneğin; Buderus kazanlarda bu amaçla geliştirilmiş Logamatik panel bulunmaktadır. Bu panel istenilen programda ve dış sıcaklığı göre optimum şartlarda kazanı çalıştırır. Logamatik panelde bulunan ve diğerlerinde de bulunması gereken ilave özellikler; b. Gündüz ısıtma programında; Dış hava sıcaklığı (...°C)'nın altına düştüğünde kalorifer kazanı çalışmalıdır. (Apartmanlarda 15 veya 16°C, villalarda 17 veya 18°C olabilir) c. Gece ısıtma programında; Dış hava (...°C) sıcaklığa düşünceye kadar kalorifer kazanı gece programında çalışmasın. (konforlu seçim + 10°C, ekonomik seçim + 5°C olabilir) Dış hava sıcaklığı yukarıda belirlenen sıcaklığın altına düştüğünde (gece programında) oda sıcaklığı (...°C) olsun. (Oda sıcaklığı gece programında konforlu seçimde 2°C, ekonomik seçimde 8°C gündüze göre düşürülebilir)
14. Bölge müdürlüğü kontrol için firmaya gün verir. Kontrol mühendisi proje ve gaz tesisatının uygunluğunu kontrol eder.
15. Kontrol mühendisi onayı verdikten sonra firma sayacı alır ve bağlar. Daha sonra gaz açma ekibini ilgili müdürlükten alır. Ekip U manometre ile kaçak kontrolü yapar. Kaçak yoksa kontrol mühendisi, teknisyen, proje mühendisi, usta ve yöneticinin imzalarının bulunduğu gaz açma formu hazırlanır. Bu formdan yöneticiye, tesisatçıya, ustaya ve İGDAŞ'a birer kopya verilir. Gaz açılır.

 

 

 

Doğalgaza dönüşüm ve doğalgaz cihazları 

Doğal gaza dönüşümde en önemli konu ısıtma sisteminin dönüşümüdür. Burada en önemli karar seçilecek sistem ve kazan tipidir. Apartmanlarda eğer mevcut bir merkezi ısıtma sistemi varsa kuşkusuz en ekonomik çözüm merkezi ısıtma sıcak su kazanını dönüşümle veya değiştirerek doğal gazlı kazan haline getirmektir. Bu durumda istenirse, pişirme ve kullanma sıcak suyu üretimi amacı ile yeni bina içi gaz tesisatı yapılabilir. En ekonomik çözüm budur çünkü daire içi ısıtma tesisatına hiç dokunulmamaktadır. Doğal gaza geçerken mevcut merkezi ısıtma sistemini iptal ederek daire bazında münferit ısıtmaya geçilmesi halinde ısıtma tesisatının tadili gerekir. Bu hem daire içinde kırıp dökmeye neden olacaktır ve hem de toplam maliyet diğerinin dört katı mertebesinde rakamlara ulaşabilecektir. Doğal olarak maliyetler kullanılacak cihazlara çok bağlı olmakla birlikte, münferit ısıtmaya dönüşümün maliyetinin merkezi ısıtmaya göre çok fazla olacağı kesindir. İşletme maliyetlerinin münferit ısıtmada daha az olacağı da doğru bir tez değildir.

Eğer konfordan fedakarlık edilmiyor ve belirli odalar belirli zamanlarda devre dışı bırakılmıyorsa, kaliteli ve otomatik kontrollu bir merkezi sistemde tavsiye edilen düzeylerde ısıtma yapıldığında, münferit ısıtmaya göre daha fazla yakıt tüketilmesi söz konusu değildir. Unutulmamalıdır ki iç sıcaklıkların 1°C daha yükseltilmesi yıllık yakıt tüketiminde İstanbul ikliminde %10 mertebesinde daha fazla yakıt tüketimine neden olmaktadır. Bu nedenle doğal gaza dönüşen merkezi sistemlerde ideal olarak iç ortam sıcaklıklarının 20 °C değerinde sabit tutulması konfor ve yakıt ekonomisi açısından en iyi çözümdür.

Ortak yaşama uyum gösterememe ve paylaşım problemleri gibi sosyal problemler dışında rasyonel karar, apartmanlarda merkezi ısıtma sistemini muhafaza etmektir. Eğer yeni yapılan bir Apartman söz konusu ise, buralarda ısıtma sistemini baştan münferit ısıtmaya veya merkezi ısıtmaya göre projelendirmek mümkündür. Bu durumda her iki sistem kuruluş maliyetleri arasındaki fark yukarıdaki kadar fazla olmayacaktır. Ancak yine de ekonomi, işletme kolaylığı, konfor, tehlike riski ve yangın riski gibi faktörler açısından merkezi sistem avantajlara sahiptir.kombi cihazlarının tek tek dairelere sokulması tehlike ve yangın riskini artıracaktır.

Özellikle yüksek bloklar söz konusu olduğunda en akılcı çözüm, ısıtmanın ve kullanma sıcak suyunun merkezi olarak kazan dairesinde temin edilmesi, yemek pişirme için de elektrikli ocak ve fırın kullanılmasıdır. Böylece gazı tamamen daire içlerinden çıkarmak ve riskleri minimuma indirmek mümkün olacaktır. Apartmanlarda doğal gaza geçerken mevcut kömür veya fuel oil yakan kazanların dönüşümü bu kazanların 12 yıllık yeni kazan olmalarının dışında düşünülmemelidir. Yeni doğal gaz kazanları pek çok modern özelliklere sahiptir. Yüksek verimli, güvenli, tam otomatik kontrollu, uzun ömürlü, sessiz, özel kazanlardır. Bu kazanların kullanılması halinde, eski kazanların dönüştürülmesi ile elde edilecek yatırım maliyeti avantajı kısa zamanda amorti edilecek ve kara geçilecektir. Avrupa ülkelerinde değil eski kazanların dönüşümü, klasik tip yeni doğal gaz kazanlarının bile kullanımı yasaktır. Artık günümüzde modern teknoloji ürünü yüksek verimli, düşük sıcaklık kazanlarının ve yoğuşmalı tip kazanların kullanımına izin verilmektedir.

Apartmanlarda kullanılacak merkezi doğal gaz kazanları öncelikle atmosferik brülörlü kazanlar olmalıdır. Bu kazanlar Buderus'ta 700 kW güce kadar bulunmaktadırlar. Bu kazanların brülörleri kendi içindedir. Ayrıca bir brülör takılmasına gerek yoktur. Brülörde bir hava üfleme vantilatörüne ihtiyaç yoktur. Hiçbir mekanik hareketli parça içermeyen bu kazanlar sessiz olmaları , servis ihtiyacı göstermemeleri ve ucuz olmaları (belli kapasitelere kadar) ile öne çıkmaktadırlar. Apartmanlarda ses çok önemli bir faktördür. Bu faktörün değerlendirmelerde ağırlıkla ele alınmasında yarar vardır.

Daha büyük kapasitelerde birden fazla sayıda atmosferik brülörlü kazan kullanılması veya üflemeli brülörlü kazanlara geçilmesi gerekir. Üflemeli brülörlü kazan kullanıldığında brülörün kazana uyum göstermesi çok önemli bir konudur. 100 kW güce kadar tek kademeli daha büyük güçlerde 1000 kW güce kadar çift kademeli ve daha sonra oransal (kademesiz kontrollu) brülörler kullanılmalıdır. Kazan kapasite seçimi için, tesisatı mevcut binalarda ısınma problemi yoksa, mevcut radyatörler sayılarak belirlenen toplam kapasiteye %5-10 emniyet payı ilave edilir. Villa tipi bağımsız konutlar için döşeme tipi kat kaloriferleri en uygun çözümlerdir. Buderus'ta villa kalorifer kazanları bulunmaktadır. Bu tip kazanlar atmosferik brülörlü ve üflemeli brülörlü olabilir. Atmosferik brülörlü tipleri tercih edilmelidir. Bu tip uygulamalar için yeni geliştirilen duvar tipi yoğuşmalı kazanlar ise çok yüksek verimleri ve çok az yer kaplamaları ile teknik açıdan rakipsizdirler. Özellikle döşemeden ısıtma uygulamalarında alt ısıl değere göre verim % 109'lara ulaşmaktadır. Aynı zamanda kullanma sıcak suyu da elde edilen bu kazanlarda birden fazla kazan kullanmak suretiyle 45.000 kcal/h kapasitelere kadar çıkılabilmektedir.

Boyler deposu tipe bağlı olarak cihazın içinde entegre olabildiği gibi ayrı da olabilmektedir. Yeni geliştirilen ön karışımlı brülör kullanılan Buderus'un bu tip kazanlarında emisyon değerleri ulaşılabilen en düşük değerlere sahiptir. Ayarlanan iç sıcaklıktan kumanda alarak modülasyonlu bir biçimde (yüke göre kapasiteyi kademesiz bir biçimde sürekli ayarlayarak) tam otomatik olarak çalışmaktadır. Yoğuşmalı kazanların ilk satın alma fiyatları diğerlerine göre yüksek olmakla birlikte, yüksek verimi ile kendini amorti etmektedir. Daha büyük güçlerde döşeme tipi yoğuşmalı kazanlar da mevcuttur. Bağımsız (münferit) ısıtma amacı ile doğal gazlı kat kaloriferi olarak, duvar tipi kombi cihazları kullanılmaktadır. Daha önce yapılmış kalorifer sistemi olmayan ve soba ile ısıtılan evlerde doğal gaza geçişte imkanlardan biri kat kaloriferi yapmak ve kazan olarak kombi cihazları kullanmaktır. kombi cihazları hem ısıtma ihtiyacını ve hem de kullanma sıcak suyu ihtiyacını birlikte karşılamaktadır. kombi cihazlarının bacalı ve hermetik olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Eğer baca imkanı varsa bacalı tipler tercih edilmelidir. Bacalı kombiler hem ucuzdur, hem de daha güvenlidirler. Buna karşılık baca olmayan yerlerde mecburen hermetik cihazlar kullanılır. Bunlar yakma havasını bir fanla dışarıdan alır ve yanma ürünlerini yine aynı fan yardımı ile dışarı atarlar cihaz dış hava bağlantısı için içiçe iki borudan oluşan bir baca kullanılır ve bu cihazlar mümkünse dış duvara yerleştirilirler. kombi cihazlar havalandırılan odalara yerleştirilmelidir. Bu amaçla mutfak en uygun yerdir.

Bu cihazları banyo ve yatak odalarına yerleştirmek yasaktır. kombilerin mutlaka baca gazı akış emniyeti olmalıdır. Duman gazlarının çıkışı herhangi bir nedenle engellendiğinde cihaza gaz beslemesi otomatik olarak kesilmeli ve yeniden ancak elle açılabilmelidir. Ayrıca düşük gaz basıncı emniyeti ve modülasyonlu brülör aranan özelliklerdir. kombi cihazları 25.000 kcal/h kapasiteye kadar kullanılabilmektedirler.

Doğal gazın getirdiği imkanlardan yararlanmak için mutlaka tam otomatik kontrol sistemi kullanılmalıdır. Buderus'ta bu amaçla Logamatik panel geliştirilmiştir. Farklı tipte kazanlar için farklı Logamatik paneller geliştirilmiştir. Bu paneller sayesinde dış hava sıcaklığındaki değişimlere paralel olarak kazanın sisteme beslediği su sıcaklığı otomatik olarak ayarlanmakta, kazan programlanan saatlerde çalışmaya başlayıp, durmaktadır. Hatta yine dış sıcaklığa bağlı olarak hangi saatte çalışmaya başlayıp, duracağına sizin belittiğiniz saatte istediğiniz sıcaklığı temin etmek üzere kendi karar verebilmektedir. Ayrıca yaz-kış ayarları , dona karşı önlem, boyler kumandası v.s. olanaklar sağlamaktadır.

 

 

 

Yerden Isıtma veya Döşemeden Isıtma Tesisatı Uygulamaları Hakkında Genel Bilgiler


Yerden ısıtma günümüzden üç bin yıl önce "Arzava Uygarlığı" döneminde Güneybatı Anadolu'nun yüksek platolarında güneş ışınlarını absorbe ederek mermer sarnıçlarda ısıtılan suların, kentlerdeki çift tabanlı mermer bina zeminlerinin kanallarından akıtılarak konutlar ısıtılmış ve bu teknik Orta Asya'dan Kuzey Çin ve Tibet'lere kadar yayılmıştır. Romalı bir balıkçı olan "Galus Sergius Orata" yerden ısıtma sistemini Roma kentinin havuz ve banyolarına uygulayarak belki de imparatorluğun çöküşünü süratlendiren bu olaya "Hypokausten" adını vermiştir. Bu sistemin en güzel örneklerinden biri "Antik Efes "kentinde mevcuttur. Antik Efes kenti bu sistem ile ısıtılmıştır, buna dair uygulanmış sistemi yerinde gezip görmek mümkündür.

Yerden ısıtma sistemi Almanya'da 50 yıldan uzun bir süredir uygulanmaktadır. Yeni yapılan yapıların da % 40'nda yerden ısıtma uygulanmaktadır. Bu sistem ülkemizdeki yapılarda ise 25 yıldır uygulanmakta ve devam etmektedir. Günümüz de enerji konusu önem arz etmekte olup bundan dolayı ısıtma sisteminde de tasarruflu ısınma ekonomik daha da önem kazanmıştır.

Nasıl Isıtır?

Fizik kuralları insan anatomisine uygun uniform ısının taban zeminlerinden yükseldiğini ispatlıyor. Atalarımızın deneyimleri ise ayağını sıcak tut, başını serin diyor. İşte; Yer Kaloriferi yada Yerden Isıtma, Döşemeden Isıtma isimleriyle de adlandırılan bu sistem, belirttiğimiz faktörlerin sentezini oluşturarak, ısıtma sistemleri içerisinde ayrı bir yer alıyor.

Yer kaloriferi, tüm ısıtma sistemlerinin olumlu yönlerini bir araya getirebilen en sağlıklı sistemdir. Çünkü üzerinde yaşanılan alanda, örneğin bir salonda taban yüzeylerinin sadece 25°C ısıtılması yeterlidir ve bu ısı sağlıklı bir insanın taban altı sıcaklığıdır. İşte yerden ısıtmanın gizemi burada yatıyor. Yeryüzündeki bütün canlılar (bitkiler dahil) 23-25° sıcaklıkta gelişir, yeşerir ve sağlıklı yaşar. Fiziksel açıdan bu uniform ısı ancak yerden ısıtma ile gerçekleşir. Özellikle enerji tüketimi ve aynı zamanda çevre kirliliğinde önemli ölçüde fayda sağlaması yanında çok konforludur. Yer kaloriferinde, diğer sistemlerde varolan hava akımı ve partiküller toz dolaşımı oluşmaz.

 

Nasıl Uygulanır?

Yer kaloriferinin günümüzde en yaygın olanı, taban altına döşenen plastik esaslı serpantin donatısı içindeki su sirkülasyonu ile taban yüzeylerinden homojen ısı dağılım sistemidir. Isı serpantinlerini taşıyan taban ısı yalıtımı ve buhar kesici örtü ile kenar dilatasyonları ve modülasyon lamaları, sistemin altyapısını oluşturur. İç mekanlara dağıtım merkezi bir kolektörden, çok katlı binalarda düşey dağıtım ise, tek ana kolondan sağlanır. İç mekanların değişik ısı ihtiyaçları ve kontrolü manuel veya elektro-statik valf ve duvar termostatları ile ayarlanır. Isı serpantinleri ile ısıtılan hacim arasındaki ısı köprüsü taban zeminlerine dökülen şap betonudur.

Binamızın her katında yer kaloriferi uygulanabilir. Isıtma kazanından her katın kolay ulaşılabilecek bir bölgesine (merdiven holü, banyo kapı arkası, vs.) plastik folyolu borular ile uygun yerden kolon çıkılarak dağıtım kolektörü dolabı konur. Bu dolaptan odalara yerden ısıtma borusu ile modülasyon yapılarak suyun oda içinde dolaşması sağlanır. Bu sistemin uygulanması çok basit olup yapının herhangi bir bölgesinde ısıtma cihazı (Radyatör, Fan-coil, vs.) gözükmediğinden oda içindeki tefrişte kolaylık sağla

KOMBİ NEDİR ?BİLMEDİKLERİMİZ
İZMİT PROTHERM LEOPARD
SOBA SERVİSLERİ
DEMİRDÖKÜM KOMBİ SERVİSİ
DOĞALGAZ FİYATLARI
Kombi Servisi Verdiğimiz Markalar
İZMİT BAYMAK KOMBİ SERVİSİ
İZGAZ ABONELİK İŞLEMLERİ
KOMBİ PETEK TEMİZLİĞİ
Kombi Hata Kodları