0532 799 59 42
0262 333 00 88
İLETİŞİM
PETEK TEMİZLİĞİ
KOMBİ BAKIMININ FAYDALARI
YARARLI BİLGİLER
İZGAZ ACİL 187
FATURALARINIZI DÜŞÜRÜN
KALİSTO KOMBİ KART
DOĞALGAZ FİYATLARI
DEMİRDÖKÜM KOMBİ SERVİSİ
KLİMA SERVİSİ

Kombi Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kombi seçimi nasıl yapılmalı ?

Ev veya iş yerimize kombi almadan önce her zaman marka ve fiyat araştırması yapacağızdır. Alacağımız kombiii de marka fiyat araştırması yapmadan önce üzerinde durulması ve incelenmesi gereken başka konular da bulunmaktadır. Bunlar başlıca,Mahalin Hacmi, Hahalin Havalandırma Durumu, Baca Yapısı, Gaz Tesisat Montaj vs. Bu yazımızda sizlere kombi seçimi yapmadan önce nelere dikkat etmelisiniz bunu anlatacağız.

· MAHALİN HACMİ

Bacalı veya fanlı kombi cihazları açık yanma hücrelidirler. Yanma işlemini ortam havasını kullanarak gerçekleştirdikleri için bu tip cihazların monte edildiği mahaller, minimum 10-12 m³ hacminde olmalıdır.

·  HAVALANDIRMA DURUMU

Bacalı ve fanlı cihazlar, bulundukları mahalin havasını kullandıklarından dolayı ortamın yeterli havalandırmaya sahip olması gereklidir. Mahal uygun kesite sahip bir iç mahalden sürekli olarak havalandırmalıdır. Menfez kesitleri cihaz kapasitesine bağlıdır. Ve 24,000 kcal/h'lık bir cihaz için 130cm² dir.
Hermetik cihazların monte edildiği mahale havalandırma menfezi konulmasına gerek yoktur. Çünkü bu tip cihazlar sahip oldukları özel baca kiti vasıtasıyla, yanma için gerekli taze havayı doğrudan dış atmosferden alır ve egzoz gazını yine aynı set vasıtasıyla dış ortama tahliye ederler.
Bacalı tip cihaz özel bir uygulama ile dolap ve kapalı bir hücre içerisine monte edilecekse bu durumda bu bölümün üst ve alt seviyelerinde çekiş ve taze hava gereksinimi için sırayla 32-65cm² kesitlerinde birer adet menfez bulundurulmalıdır.

·  BACA DURUMU

Bacalı cihazların monte edileceği mahalde çekişi iyi, uygun kesite sahip müstakil veya şönt tip bir baca bulunmalıdır. Cihazların bacaya bağlantısında standartların öngördüğü kriterlere uyulmalıdır. Baca bağlantı borusu bacaya tam sızdırmaz olarak bağlamalıdır. Hermetik ve fanlı cihazlar için baca gereksinimi yoktur. Ancak fanlı cihazlarda atık gaz seti, hermetik cihazlarda ise baca kiti uygun konumda ve ölçüde monte edilmelidir.
Hermetik cihazlarda atık gaz setinin çıkış noktası bir başka kombinin çıkış setine açılabilir pencere veya herhangi bir hava menfizine 100cm'den daha yakın olmamalıdır. Bu konuyla ilgili olarak standartlarda öngörülen detay uygulama kurallarına riayet edilmelidir.
Cihazların duman kanalı ve atık gaz çıkış setlerinin yanabilir malzemelerden uzaklığı minimum 5cm olmalıdır.
Bacalı tip kombiler, müstakil bacalı apartmanlarda yukarıdan aşağıya doğru maksimum 5 kata kadar, şönt bacalı apartmanlarda ise yine yukarıdan aşağıya doğru maksimum 10 kata kadar uygulanabilir. Daha fazla kat içeren yüksek apartmanlarda ise yine bu sınırları aşan alt katlara Hermetik kombi uygulamak zorundadır.

·  ISI KAYBI

Kombinin monte edileceği konutun ısı kaybı, içinde bulunulan bölgenin iklim koşulları ve binanın yalıtımı dikkate alınarak konfor koşullarını sağlayacak şekilde hesaplanmalıdır. Kombiler genellikle 20,000 kcal/h ve 25,000 kcal/h kapasitelerinde üretilirler. Konutun hesaplanan ısı ihtiyacı dikkate alınarak uygun kapasiteli cihaz belirlenmelidir.

·  KRİTİK DEVRE BASINÇ KAYBI

Kombilerde kullanılan sirkülasyon pompaları genellikle 3 devirlidir. Sirkülasyon pompasının debisi ,konutun ısı ihtiyacını basma ve yüksekliği ile kalorifer tesisatındaki direnci yenecek nitelikle olmalıdır. Cihaz iç direnci ile kritik devre basınç kaybı toplamı pompanın manometrik basma yüksekliğinden düşük olmalıdır. Aksi takdirde kalorifer tesisatındaki yetersiz sirkülasyon ve ısınamama sorunlarıyla karşılaşılır. Bu nedenle kullanılacak kombinin sirkülasyon pompası karakteristik değerlerini tesisata uygunluğu kontrol edilmelidir. Ayrıca cihaz montajı yapıldıktan sonra, ısıtma tesisatının toplam direnci dikkate alınarak sirkülasyon pompasının çalışma kademesi uygun devre ayarlanmalıdır.

·  TESİSAT SU HACMİ VE GENLEŞEN SU MİKTARI

Kalorifer tesisatında genleşen su miktarı, kombi cihazı içerisendeki genleşme tankı kapasitesi ile yakından ilgilidir. Tesisat suyunun ısınması sonucu oluşan genleşmenin tank tarafından kompanze edilmesi gerekir. Kombilerde kullanılan genleşme tankı hacmi cihaz kapasitesine göre 6-10 litre arasında değişmektedir. Tesisattaki toplam su miktarı ise radyatör cinsi, boru çapı metrajı ile yakın ilişkilidir. Kombi cihazlarının monte edileceği konutlarda tesisattaki toplam su miktarı maksimum 220 litreyi aşmamalıdır. Bu nedenle kombi cihazlarının yeni konutlarda gerek yakıt tasarrufu gerekse genleşmenin konpanze edilmesi amacıyla düşük su hacimli radyatörlerin kullanımı tercih edilmelidir. Tesisatta mevcut radyatörler kullanılacaksa tesisat su hacminin cihazın genleşme tankı kapasitesine göre uygunluğu kontrol edilmelidir.

·  CİHAZIN MODELİ VE ATEŞLEME ŞEKLİ

Bacalı, fanlı ve hermetik kombilerin ateşleme türüne göre pilot alevli ve elektronik ateşlemeli modelleri mevcuttur. Pilot alevli cihazlarda çalışma konumunda pilot sürekli yandığından ihmal edilecek düzeyde de olsa ilave bir gaz tüketimi söz konusudur. Elektronik ateşlemeli cihazlarda ise ısıya veya sıcak suya ihtiyaç duyulduğunda ana yakıcı otomatik olarak devreye girmektedir. Bu nedenle elektronik ateşlemeli cihazların kullanımı daha konforlu, yakıt tüketimi daha ekonomiktir. Ancak elektronik ateşlemeli kombilerin ilk yatırım maliyeti biraz daha yüksektir.
Ateşleme türüne göre hangi cihazın seçilmesi gerektiği kararında teknik bir sınırlama yoktur. Bu karar tamamıyla kullanıcının arzusu ve tercihine göre verilmelidir.

· CİHAZ VE TESİSAT MONTAJINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kombi cihazları üretim ve uygulama teknolojileri gereği bacalı, hermetik ve fanlı olmak üzere üç farklı modelde üretilir ve piyasaya sunulurlar. Işlevsel özellikleri gereği her üç tip cihazın monte edilebileceği mahaller ile ilgili sınırlamalar ve tesisat montajlarına ilişkin kurallar uluslararası standartlarda tanımlanmıştır.

·  GAZ TESİSAT MONTAJI

 • Gaz hattında özel doğalgaz borusu kullanılmalıdır. Gaz tesisatı fittingsli yapılacaksa bağlantı yerlerinde keten ve sızdırmazlık macunu kullanılmalıdır. Kurtulus teknik servis,
 • Doğalgaz tesisatında kullanılacak borunun çapı ve güzergahı onaylı projeye uygun olmalıdır. Gaz boru çapı cihaz gaz giriş ölçüsünden daha küçük olmamalıdır.
 • Gaz tesisatının sızdırmazlık testi yapılmadan ve uygunluğu kontrol edilmeden cihaz işletmeye alınmamalıdır. Gaz hattı sızdırmazlık kontrolü gaz sayacı ile cihaz gaz vanası, ve gaz vanası ile gaz bloğu arasında ayrı ayrı yapılmalıdır.
 • Kombi girişine gaz açma / kapama amacıyla mutlaka bir adet küresel doğalgaz vanası konulmalıdır,
 • Gaz boruları dolap içlerinden lambri arkasından, kartonpiyer altından geçirilmez. Mutlaka açıktan çekilmek zorundadır.
 • Gaz borusunun geçiş güzergahı konusunda ilgili gaz idaresinin şartnamesine uyulmalıdır.

ISITMA VE KULLANIM SICAK SU DEVRESİ MONTAJI

 • Kalorifer tesisatında siyah dikişli boru, kullanım suyu tesisatında ise galvaniz boru kullanılmalıdır.
 • Soğuk su girişine bir adet açma kapama vanası ile soğuk su tesisatından gelecek pislikleri tutmak amacıyla bir adet filtre konulmalıdır.baymak servis
 • Kombinin kalorifer dönüş hattı üzerine bir adet pislik tutucu filtre konulmalıdır.
 • Tesisat montaj konumuna göre üstten veya alttan dağıtım olabilir. Eğer ısıtma tesisatı üstten dağıtım ise tesisatın en üst noktasına otomatik hava tahliye pürjörü konulmalıdır.
 • Her bir radyatörün giriş ve çıkışına radyatör vanası konulmalıdır dönüşe konulacak vananın reğlaj ayarı tip olması tavsiye edilir.
 • Kullanım esnasında radyatörlerde olabilecek havanın tahliye edilebilmesi amacıyla her radyatör grubunda hava tahliye pürjörü olmalıdır.baymak servis
 • Herhangi bir nedenle tesisatta oluşacak aşırı genleşme neticesinde kalorifer tesisat suyu 3 bar emniyet ventilinden tahliye olacaktır. Mahalde kirliliğe neden olmamak için 3 bar emniyet ventilinin ucu uygun bir boru parçası ile drejana bağlanmalıdır.baymak servis
 • Kombi kalorifer tesisatındaki suyun zorunluluk halinde boşaltılması gerekebilir. Bu amaçla; kalorifer tesisatının en alt seviyesindeki uygun noktaya (genellikle banyo) boşaltma musluğu takılmalı ve en yakın gidere bağlantısı yapılmalıdır.
 • Kombinin kullanım sıcak su devresi bulaşık ve çamaşır makinelerini de besliyor ise, uygun yerlere bağlantı muslukları monte edilmelidir.

 

kombi evlerde, iş yerlerinde, ofislerde vb. mekanlarda  ısıtma ve sıcak su temini için kullanılan ısıtma cihazıdır. Geçmiş yıllardan bu yana bireysel sıcak su temini ve ısıtma genellikle %95 ayrı cihazlardan temin ediliyordu. Şofben ve termisifondan sıcak su temini, katı ve sıvı yakıtlı kat kaloriferleri ve sobaları, elektrikli ısıtıcılar gibi cihazlardan da ısınma ihtiyacı karşılanıyordu. Kombi sıcak su ve ısıtma ihtiyacını birleştirerek konfor, rahatlık ve tasarruf imkanı sağlayınca ve doğalgaz  ülkemizde yaygınlaşınca kombi ihiyacı artışı olmuştur. Bir çok kombi üreticisi ve distribütörü bu pastadan payını almak için kombilere yeni özellikler ekleyerek müşteri bulma çabasına girmiş fakat satıcılarına, bayilerine veya tüketiciye en sağlık cihazı nasıl verecekleri konusunda yeterli bilgiyi vermemişlerdir. Tek düşünülen satış olduğundan tüketiciler sürekli ikinci planda kalmıştır. Kombilerin satışını yapan bayiler ve satış elemanları kataloklarda gördükleri farklı özellikleri müşterisine sürekli iyi bir özellik diye abartarak anlatarak satış yapma yolunu seçmişlerdir. Bu konu ile ilgili tüketiciler de büyük hatalar bulunmaktadır. Tüketiciler dış görünüşü güzelse güzeldir yaklaşımı, dijital ise bu cihaz en son çıkmıştır düşüncesi, komşum bunu taktı bende aynısını taktırayım, yabancı marka olsun vb. garip düşünceler ile kombi alımı yapıyorlar. Isıtma sektöründe geçmiş yıllardan beri hizmet verdiğimden şahsım olarak aşağıdaki kriterlere bakarak kombi marka ve model seçimi yaparım.

1  )  SERVİS!!!!!! Birinci bilinmesi gereken bir kombinin servisi yok ise zaten ilgili doğalgaz dağıtım firması o kombinin satışına izin vermemektedir. Bu yüzden kombi servisinin yeterli teknik bilgiye sahipmi, arıza durumlarında anında müdehale edebilecekmi, yeterli kombi parçası stoğunda bulunuyor mu gibi sorulara cevap alabilmem?

2) Kombimin dijital olmasını kattiyen istemem!!!!!! Dijital cihazlarda arıza sıklığı manuel cihazlara göre daha fazladır. Nedeni, Dijital cihaz dış hava şartlarına, neme ve buhara daha az dayanıklıdır ve dijital cihazda kaynaklanan arıza tüketiciye daha fazla maliyeti olacağı gibi dijital ekranlı kombi  ilk alınırken de fiyatı fazla olacaktır. Manuel cihaz alırım ve harici kumanda veya oda termosattını takarak aynı özelliklere fazlasıyla sahip olabilirim.

3) Sessiz çalışması!!!!!! Bir kombi sesli çalışıyor ise nedenleri şunlardır. Kombi büyük hacimli tasarlanarak daha çok ısıtma kapasitesi özelliği olduğu hissi vermek, daha rahat dekoratif şekil vermek amacı ile yapılmıştır. Fakat parçalar arasında çalışma esnasında oluşan titreşimden ses yapma riski vardır. Ama kombilerin ana ses yapma nedeni içindeki pompadır. Ses yapma olayı en pahalı kombi ve en bilinen markada da olabilir. Bu yüzden kombi alırken mutlaka sorun ve diğer muadil markalar ile karşılaştırma yapın.

4) Fiyat avanajı!!!!!!! Aynı markanın bir çok fiyat farkı olan kombisi var. Birde diğer markaları düşününce ne kadar fazla seçme imkanınızın olduğunu görebilirsiniz. Aynı özellikte fakat farklı iki markada nerdeyse iki kat fiyat farkı olmaktadır. Nedeni, araştırma yapmamak. Ben olsam yukarda saydığım özellikleri aynı olan iki marka dan fiyatı en uygun olanını seçerim. Fiyat farkı sadece tanınmışlık, tavsiye edilme, reklam gelmektedir.

5) Yoğuşmalı cihaz!!!!  Genellikle cihaz yoğuşmalı olduğu için daha az yakıt sarfiyatı olduğu söylenir vede bu belirli kriterle sağlanırsa doğrudur, fakat o kriterler sağlanmaz ise boş yere para vermekten başka birşey değil. Yoğuşmalı kombi normal kombiye göre en az aynı markasına göre %50 daha fazla fiyat farkı vardır. Fakat evin durumu, iklim şartları ve fiyat farkının amortisman süresi dikkate alınarak yoğuşmalı kombi sorgusu yapılırsa bence bir çok yerde normal kombi daha avantajlı çıkacaktır. Yoğuşmalı kombi neden seçilir, nerelerde kullanılması gerekir, kullanırken nelere dikkat edilmelidir, tesisatı nasıl olmalıdır gibi bilgileri diğer yazım da açıklayacağım.

6) Kombinin içindeki parçalar!!!!! Bir çok yabancı marka türkiye de üretilmekte fakat yurt dışı ürünü olarak lanse edilir. Yerli kombi üreticisi firmalarımız da vardır, her zaman destek vermemiz gereken ürünlerdir. Fakat iyi araştırmalarınız yaparsanız bir çok yerli diye gözüken kombiler artık yabancıların olduğunu görürsünüz ve tüketiciler tarafından isimleri havızalara kazıldığından yerli diye marka olarak alınmaktadır. Yerli malı bizim geleceğimizin teminidir. Kombilerin içindeki parçalar için satıcıdan şu teminat alınmalıdır. Her hangi bir kore, çin vb. kalitesi düşük ülkelerden gelen malzemenin kullanılıp kullanmadığının sorulmasıdır. Sadece şu soruyu sormanız yeterli olacaktır. Sizin kombinizin içinde parçaların tamamı nereye aittir. Kore, çin vb. asya ülkelerinden gelen kalitesi düşük ürünlerden içinde olursa geri iade alma teminatı verebilirmisiniz. Bir çok satıcı üstün körü evet der. Yanlız belgesi ile birlikte istediğiniz de geri adım atacaktır.

7) Arıza!!!!!!!Her cihaz arıza verebilir. Arıza yapmayan cihaz yoktur çünkü kul yapısıdır ve hata oranı mutlaka vardır. Bu yüzden cihazı alacağınız zaman şimdiye kadar en fazla hangi parçasında ve neden dolayı arızalar geldiğini sorunuz. Kombi beyininden, pompasından ve ses yapmadan dolayı gelen şikayetler çoğunlukta ise geri adım atmanızı isteyeceğim.

Yakıt sarfiyatı!!!!!!Muadil iki marka arasında aynı dairede kullanıldığı zaman yakıt sarfiyatı farkı olup olmadığını sorunuz.Mutlaka vardır karşılaştırmalarını sorunuz.

9) Referans!!!!!!Yapacağınız son hamle almaya karar verdiğiniz kombi için referans isteyin. Firmanın vereceği adreslerden bir kaçını arayın ve kombilerinin nasıl çalıştığını yakıt sarfiyatının nasıl olduğunu sorun çünkü en doğru bilgiyi yine size tüketici verecektir.

Gelişen teknolojiyide göz önünde bulundurarak kombiyi max 10 yıl kullancağınızı varsyarak hesaplamalarınızı yapınız. Çünkü beş yıl sonra doğalgaz dan değilde güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi gibi enerji kaynaklarının kullanımına yaygın olarak  geçebilirsiniz. Şahsım olarak şu an bu ürünler üzerinde çalışma yapmaktayım. Çevreye zararsız, yakıt ihtiyacı sıfır cihazlar. Şu an bu cihazları kullanmak maliyetli olduğundan eminim ki ileriki zamanlarda maliyetler de düşürülerek bu enerji kaynakları kullanılacaktır. Bu şekil de elektrik, ısınma, soğutma vb. ihyiçlarımız için  çevreyi kirletmeden ve ödeme yapmadan  kullanacağız.

Saygılarımla..

http://farkommuhendislik.com/kombi-bakim/

 

KOMBİ NEDİR ?BİLMEDİKLERİMİZ
İZMİT PROTHERM LEOPARD
SOBA SERVİSLERİ
DEMİRDÖKÜM KOMBİ SERVİSİ
DOĞALGAZ FİYATLARI
Kombi Servisi Verdiğimiz Markalar
İZMİT BAYMAK KOMBİ SERVİSİ
İZGAZ ABONELİK İŞLEMLERİ
KOMBİ PETEK TEMİZLİĞİ
Kombi Hata Kodları